A Parfimo.hu által közösségi média felületeken üzemeltetett nyereményjátékok Általános Szabályzata

Jelen dokumentum célja a Parfimo.hu által a közösségi média felületeken (https://www.facebook.com/parfimo.hu/; https://www.instagram.com/parfimo.hu/?hl=hu) üzemeltetett nyereményjátékok szabályozása. A nyereményjáték a közösségi média felületeken zajlik.

Bővebb információk a Parfimo.hu-n, illetve az adott hivatalos közösségi média felületeken zajló aktuális nyereményjátékokról és egyéb akciókról itt érhetők el.

1. A nyereményjáték lebonyolítója és szervezője 

A nyereményjáték lebonyolítója és szervezője: Székhely/Üzemeltető: el nino parfum, s.r.o.Pražská 1816509 01 Nová Számlázási adatok: Statisztikai számjel: 25292285 Adószám: CZ25292285 Bejegyezve a Hradec Králové-i kerületi bíróság cégjegyzékében C 13548 sz. alatt.

2. A nyereményjáték lebonyolításának ideje és helye

Nyereményjátékok szervezésének kezdete: 2022. július 1. A nyereményjáték a közösségi média felületeken zajlik (a továbbiakban „a nyereményjáték időtartama”, „a nyereményjáték helyszíne”).

3. Nyereményjáték résztvevői

A nyereményjátékban kizárólag a hivatalos közösségi média oldalaink tagjai vehetnek részt az egyes posztokban meghatározott  feltételek teljesítésével. A nyereményjátékok lezajlása és feltételei változhatnak, és a poszt kísérőszövegében lesznek kifejtve. A Nyereményjátékban a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításáért V.U.M. Kft. és megbízottjai, dolgozói és közreműködői, együttműködő partnerei valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő automatikusan és feltétel nélkül elfogadja a jelen feltételeket.

4. A nyereményjáték módja és feltételei

A nyereményjátékok lezajlása és feltételei változhatnak, és a poszt kísérőszövegében lesznek kifejtve az adott hivatalos közösségi média oldalon.

5. Nyeremények

A nyereményjátékon belül a nyeremények változhatnak a Parfimo.hu aktuális kínálatának és a nyereményjáték feltételeinek függvényében.

6. Nyereményjáték kiértékelése

A nyereményjáték kiértékelése a Parfimo.hu-n belül, a nyereményjáték Szabályzata alapján történik.

7. Nyertes(ek) közzététele

A nyereményjáték nyertese(i) a nyereményjátékhoz tartozó posztban leírtak alapján kerül közzétételre a Parfimo.hu adott hivatalos közösségi média felületén.

8. Nyeremény kézbesítése

A nyertes(ek) értesítése az adott hivatalos közösségi média felületen közzétett posztban vagy e-mailben vagy telefonon keresztül történik. A Szervezőő kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékokban való részvétel során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9. Adóinformáció

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a szervező és a nyereményjáték résztvevője kötelesek együttműködni.

10. Egyéb rendelkezések

A szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték időtartamának rövidítésére, meghosszabbítására, megszakítására, törlésére, szabályzatának módosítására, valamint arra, hogy kizárja azt a résztvevőt, akinél likebot alkalmazása vagy a szabályzat más módon történő megsértésének gyanúja áll fenn. A Szabályzat esetleges módosításait a szervező függelék formájában írásban közli a https://www.parfimo.hu/ weboldalon.  A módosítások a közzétételt követően azonnal hatályba lépnek. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt bármikor indokolás nélkül helyettesítő termékre módosítsa.

A részvétel bírósági úton nem érvényesíthető. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot érintő összes kérdésben indokolás nélkül saját maga döntsön. A nyereményjáték eredménye végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

A szervező a résztvevővel szemben semmilyen további felelősséget nem vállal, és a Szabályzatban foglaltak értelmében semmilyen egyéb juttatás nem illeti meg. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjáték, illetve a nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szabályzat itt olvasható: www.parfimo.hu/

11. Adatkezelés

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

A nyereményjáték nyertese(i) automatikusan hozzájárul(nak) ahhoz, hogy megadott adatai(k) (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából. 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékkal összefüggésben, a nyereményjáték időtartama alatt a játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (közösségi média csatornán küldött üzenet, e-mail) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt nem nyertes játékosok személyes adatát (név) a Nyereményjáték lezárását követően törli. Abban az esetben, ha a játékos nyereményre jogosult, úgy adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kerülnek megőrzésre.

Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Pótnyertes sorsolásának jogát Szervező fenntartja. Szervező jogosult és nem köteles pótnyertes sorsolására.

12. Hozzájárulás reklámanyagok küldéséhez

Az a résztvevő, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező, vagy a Szervező nevében a Partner a Szervező termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Szervező a Nyereményjáték regisztrációkor megadott adatait átadja a Partnernek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, lakcímének és e-mail címének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.Mind a Szervező, mind a Partner a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a résztvevőktől kapott felhatalmazások keretei között.További adatkezeléssel kapcsolatos információk: https://www.parfimo.hu/adatvedelem/

A Parfimo.hu információs hírleveleiről bármikor le lehet iratkozni az erre szolgáló űrlap kitöltésével, amely minden e-mail formájában kiküldött hírlevélben megtalálható. A leiratkozási kérelem az info@parfimo.hu e-mail címre is továbbítható.

Szállítás:
Fizetés:
Tanúsítványok:
Made with by PragueBest