Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Bevezető rendelkezések
 2. Fogalommeghatározások
 3. Rendelés menete és adásvételi szerződés megkötése
 4. Elállás a szerződéstől
 5. Árak
 6. Kedvezmények és kedvezménykuponok
 7. Fizetési módok
 8. Szállítási módok és szállítási díjak
 9. Kézbesítési feltételek
 10. Jogérvényesítés hibás teljesítés esetén
 11. Reklamáció és árugarancia
 12. Személyes adatok védelme
 13. Kézbesítés
 14. Záró rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételeket a www.parfimo.hu webshopban (a továbbiakban: „webshop”) történő termékek online vásárlása során kell alkalmazni. A weboldal üzemeltetője és egyben a termékek eladója az el nino parfum, s.r.o. (bejegyzett székh. Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 25292285, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékben, ügyszám: C 13548), a továbbiakban: „üzemeltető”, vagy „eladó”A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) rendelkezései az irányadók. Az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban vevő) között a webshopban történő vásárlás során létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban adásvételi szerződés”) összefüggésben vagy az alapján keletkezett, a szerződő felekre kölcsönösen vonatkozó jogok és kötelezettségek vonatkozásában a jelen ÁSZF és a Ptk rendelkezései az irányadók. A webshopot az eladó a www.parfimo.hu internetes címen található weboldal webfelülete segítségével üzemelteti (a továbbiakban „weboldal”). Az üzleti tevékenység a következő országok területére korlátozódik: Európai Gazdasági Övezet (EHP), Svájc, Egyesült Királyság és/vagy Normann-szigetek.     

2. Fogalommeghatározások

 • Adásvételi szerződés: a weboldalon keresztültávollévő felek (eladó és a vevő) között elektronikusan létrejött szerződés, amelynek alapján a weboldalon található termék(ek) tulajdonjoga a vevőre száll át, a teljes vételár kiegyenlítését követően.
 • Eladó az a személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során saját kereskedelmi vagy más vállalkozó tevékenységet folytat. Vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül termékeket szolgáltat vagy szolgáltatásokat nyújt a vevőnek.
 • Vevő az, aki a webshopban rendelést ad le és a terméke(ke)t megvásárolja, azzal, hogy nem minden vásárló minősül fogyasztónak.
 • Fogyasztónak kizárólag az a természetes személy vevő minősül, aki a Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A fogyasztóra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.  
 • Nem fogyasztó vevő (a továbbiakban „nem fogyasztó vevő”) olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése kapcsán kereskedelmi vagy más vállalkozói tevékenységet folytat, vagy saját hivatásán belül ilyen jellegű tevékenységet végez. Ezen vevőinkre vonatkozó szavatossági jogok tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. Rendelés menete és az adásvételi szerződés megkötése

Minden www.parfimo.hu webshopban leadott rendelés kötelezettségvállalást von maga után. A rendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy a jelen ÁSZF tartalmával, továbbá a reklamáció menetével megismerkedett és azokat elfogadja.

 • A vevő webshopból rendelni a termékek kiválasztását követően,  a rendelési űrlap megfelelő kitöltésével tud (az űrlapban kért személyes adatok és egyéb információk megadásával, megjelölésével), ezt követően küldheti el a megrendelést.
 • Az eladó a megrendelés beérkezését követően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld e-mailben a vevő által megrendelésben megadott e-mail címre, ugyanakkor ez a visszaigazoló e-mail nem jelent szerződéskötési ajánlatot. Az adásvételi szerződés magában foglalja az eladó részéről tett adásvételi szerződéskötési ajánlatot, és az akkor tekinthető elfogadottnak, amikor az eladó a vevőnek elküldi az árut, vagy ha az eladó részéről kifejezetten sor kerül az adásvételi szerződési ajánlatra e-mailben vagy telefonon keresztül.
 • A rendelési számok véletlenszerűen generálódnak és egyedi azonosítóként szolgálnak az eladó és a vevő közötti kommunikáció során. A rendelési számmal jelölt visszaigazoló e-mail kizárólag a vevő e-mail címére kerül kiküldésre. Az eladó nem vállal felelősséget a rendelési számmal való visszaélésért, sem pedig azért, ha az más személyhez kerülve lesz felhasználva.
 • A teszter parfümök nem személyes használatra készültek, céljuk az illatok kipróbálása a vásárló parfümöt értékesítő üzletében. Teszter termék vásárlásával a vásárló tudomásul veszi és kötelezi magát arra, hogy a teszter terméket kizárólag saját felhasználásra vásárolja, és tovább nem értékesítheti azt.
 • Figyelmeztetjük, hogy a „PARFIMO.HU” részt vesz a Fair Store (Megbízható Bolt Program) programban, amelyet az Online Comparison Shopping Kft. üzemeltet.Magyar jogi személy, székh. Rákóczi út 70-72. 1074 Budapest, Magyarország, adószám 24868291-2-42, a www.arukereso.hu,  a www.compari.ro és a  www.pazaruvaj.com weboldalak segítségével. Ilyen értelemben a felhasználó e-mail címe és a Parfimo.hu-n megvásárolt termék neve bekerül az Online Comparison Shopping Kft. adatbázisába a felhasználó megvásárolt termékről alkotott véleményének kérdőíves kifejezése céljából. Az ebből a célból történő adatfeldolgozás részletei itt olvashatók: https://www.arukereso.hu/static/megbizhato_bolt_szolgaltatas.html. Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében ezek az adatok nem kerülnek átadásra harmadik fél részére.
 • A rendelést visszaigazoló e-mail mellékletét képezi a vevő részéről a hatályos Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelés rendje megnevezésű dokumentum. Javasoljuk, hogy a vevő a garancia lejártáig őrizze meg a visszaigazoló e-mailt (ne törölje), mivel az bizonyítékként szolgálhat az Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelés rendje közti ellentmondás esetén.
 • Az áru kézbesítésének helye a vevő által a regisztrációs űrlapban megadott szállítási cím.
 • Az egyes szerződéshez vezető lépések egyértelműen következnek a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmából. A rendelés elküldése előtt a vevőnek mindig lehetősége van ellenőrizni, illetve javítani a megrendelését. A rendelés megerősítését megelőzően a vevő mindig tájékoztatást kap a fizetendő végösszegről.
 • A fogyasztónak joga van törölni a megrendelést, tehát visszavonni adásvételi szerződéskötési igényét az áru elküldésének pillanatáig. Erről a fogyasztó az eladót e-mail-ben vagy telefonon keresztül köteles tájékoztatni. Amennyiben a rendelés előre fizetéssel került kiegyenlítésre, a fizetett összeget az eladó a rendelés leadását és kifizetését követő 14 napon belül visszautalja a vevő részére.
 • A szerződés nyelve a magyar, a szerződésre a magyar jog az irányadó.
 • Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő beleegyezik a távkommunikációs eszközök használatába. A távkommunikációs eszközök szerződéskötésből adódó használatával járó költségek (internetkapcsolat, telefonálással járó költségek) az azt használó felet terhelik.
 • Az eladónak jogában áll a rendelést elutasítani és az abban foglaltakat nem feldolgozni, amennyiben a rendelés mennyisége nem felel meg a saját használatra szánt megszokott árumennyiségnek. A megszokott mennyiség tekintetében keletkező ellentmondás esetén mindig a vállalkozó álláspontja az irányadó. Különleges esetekben, például kiárusítások, akciók, az eladó jogosult meghatározni az egy vevő által megvásárolható termék maximális mennyiségét. A www.parfimo.hu webshopban vásárolt termékek más webshopokban való kiskereskedelmi értékesítése kifejezetten tilos.
 • A következő márkák termékeire leadott rendelések nem haladhatják meg az öt (5) azonos referenciaszámú (SKU) egységet: Azzaro, Cacharel, Diesel, Ralph Lauren, Viktor&Rolf, Urban Decay, Paloma Picasso, Guy Laroche.                                        

4. Elállás a szerződéstől

(a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében)

A fogyasztónak jogában áll indoklás nélkül az áru átvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől.

A rendelkezésben foglalt jogának gyakorlása érdekében a felhasználó köteles a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelműen tájékoztatni a „PARFIMO.HU”-t a visszaküldeni kívánt áru és a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos részletek feltüntetésével, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a rendelés tartalmát és értékét, a megrendelést leadó személy adatait, információkat a csomagot átvevő személyről, valamint a kézbesítés időpontját.

A fogyasztó kitöltheti az Üzemeltető weboldalán az elállás a szerződéstől” megnevezésű elektronikus űrlapot. De letöltheti az űrlapot pdf formátumban is, ezt pedig aláírva az info@parfimo.hu e-mail címre küldi.  


Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül visszaszolgáltatja a szerződés értelmében azonos módon megkapott rendelés teljes összegét, beleértve a szállítási díjat, a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. A csomagnak tartalmaznia kell minden dokumentumot, beleértve a számlamásolatot vagy a szerződés létrejöttét hitelesen alátámasztó egyéb dokumentumot. A szerződéstől való elállás vagy reklamáció esetén, a vevő köteles a terméket az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladó részére. A visszaküldött termék eladóhoz érkezését követően az eladó a vételárat bankszámlára utalással fizeti vissza a fogyasztó részére. A vállalkozó csak abban az esetben szolgáltatja vissza a vételárat egyéb módon, ha a fogyasztó ehhez kifejezetten hozzájárul, és ha ez a vállalkozó számára nem jelent további költségeket. A termék visszaküldése esetén a fogyasztó postaköltsége csak a piacon elérhető legolcsóbb szállítás díj mértékéig téríthető meg. Amennyiben a fogyasztó a legolcsóbb kézbesítéstől eltérő, más módon juttatja vissza a terméket a vállalkozónak, a fogyasztó által fizetett díj és a legalacsonyabb összegű szállítási díj különbözete fogyasztó költsége, annak megtérítésére nem jogosult. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a szerződés az Általános Szerződési Feltételek és a vonatkozó jogszabályok értelmében hatályát veszti. A szerződéstől való elállást követően az árut az eladónak indokolatlan késedelem nélkül kell visszaküldeni. Amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az áru visszaküldésével járó költségek őt terhelik.

A vevő részére visszafizetett vételár összegébe az eladó egyoldalúan beleszámolhatja a termék(ek)ben okozott kár összegét, kártérítés jogcímén.

A termék átvételéig az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ez esetben az eladó a vevőnek a vételárat indokolatlan késedelem nélkül visszafizeti, mégpedig készpénzmentesen a vevő által megadott bankszámlaszámra.

Amennyiben az eladó az áruval ajándékot is küld a vevőnek, az így létrejött ajándékozási szerződés feltételhez kötött ajándékozást foglal magában, ami alapján abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az árun kívül a vevő köteles az ajándékot is visszaszolgáltatni az eladónak.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  29. § (1) bekezdése értelmében a fogyasztónak a következő, jelen ÁSZF alapján létrejövő adásvételi szerződések alapján értelmezhető – esetekben nem áll módjában elállni a szerződéstől:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Az áru visszaküldésére kijelölt cím az adásvételi szerződéstől való elállás esetén:

EXPANDECO - Parfimo
FLK - Magyar Posta
Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18
2151 Fót
Magyarország                                                                                            

Az eladónak jogában áll törölni a rendelést. Ilyen esetben az eladó – egyeztetés céljából (a megrendelt termék
becserélése, rendelés törlése stb.) – haladéktalanul köteles értesíteni a vevőt telefonon vagy e-mailben

5. Termékárak

A rendelés idején érvényes és végleges vételárak a weboldalon a termékek mellett kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák az áfa összegét. A vevőnek lehetősége van a rendelés elküldése előtt tájékoztatást kérni az ajánlat érvényességi idejéről az info@parfimo.hu e-mail címen.

Termékek megjelenítése

Előfordulhat, hogy a termékfotók és leírások csak tájékoztató jellegűek és a ténylegesen megküldött termék csomagolása eltér a weboldalon feltüntetett fotótól vagy leírástól.

6. Kedvezmények és kedvezménykuponok

Az eladó különböző kedvezményeket biztosít (hűségkedvezmény, mennyiségi kedvezmény stb.). Minden kedvezmény felhasználása előre meghatározott szabályhoz kötött.
Amennyiben az adott kedvezmény vagy a kedvezménykupon érvényesítése során ellentmondás keletkezik, az eladónak jogában áll a kedvezmény vagy kedvezménykupon érvényesítését visszautasítani. Ilyen esetben az eladó ezt közli a vevővel és tájékoztatja, hogy lehetősége van leadni a rendelését, de a kedvezmény vagy kedvezménykupon nem érvényesíthető. Minden kedvezmény vagy kedvezménykupon – eltérő rendelkezés hiányában – csak egyszer használható fel. A kedvezmény többszöri felhasználása esetén az eladónak jogában áll az ilyen kedvezmény felhasználását elutasítani. Amennyiben a kedvezményt olyan vevő érvényesíti, aki nem fogyasztó, az eladónak jogában áll az adott kedvezmény vagy kedvezménykupon érvényesítését elutasítani. Amennyiben a kedvezménykupon értéke meghaladja a teljes vásárlás összegét, a vásárlási különbözet nem átvihető új kuponra, és a kimerítetlen összeg nem kerül kifizetésre.

7. Fizetési mód

 • utánvétes csomagküldés (fizetés az áru átvételekor) – a vevő az árut a helyszínen közvetlenül a kézbesítőnél fizeti ki (Magyar Posta, esetleg más kézbesítő).
 • Bankkártyás fizetés

8. Szállítási mód, szállítási díjak

A kézbesítést a vevő által a vállalkozó által megadott listából kiválasztott szállítócég biztosítja. Az áru az ügyfél által megadott címre kerül kézbesítésre, az áru kiküldéséről az ügyfél előzetesen értesítést kap e-mailben vagy a szállítótól kapott SMS formájában. A kézbesítés a megszokott munkaidőben munkanapokon történik.

5000 Ft alatti rendelés esetén 300 Ft csomagolási díjat számolunk fel. A kisebb rendelésekre vonatkozó csomagolási díj a csomagolóanyagok és a raktári dolgozók munkájával járó költségek fedését segíti.

A megrendelt áru kézbesítésére az alábbi szerződött partnereink közül választhat:    

 • Csomagküldő.hu
 • Magyar Posta
 • GLS
 • GLS Pickup point

 

 • Valamennyi szállító esetén érvényesek az alábbiak: Az áru kiküldéséről mindig értesítjük vevőinket e-mail formájában. Amennyiben a megrendelt áru nincs készleten, telefonon értesítjük a vevőt és tájékoztatjuk a további lehetőségekről, pl. más teljesítési dátum, kézbesítési dátum meghosszabbítása vagy elállás a szerződéstől.
 • Adóbizonylat – a számlát a csomag kiküldésének napján küldjük a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre.

9. Kézbesítési feltételek

Áruátvétel

A vevő, aki nem fogyasztó, köteles a megrendelt árut átvenni, a csomag sértetlen állapotát ellenőrizni az áruban talált esetleges hibák felismerése érdekében. Az áru sérülésének észlelése esetén a vevő köteles ennek tényét a kézbesítő által felvett jegyzőkönyvbe foglalni. Amennyiben a vevő a sérülést vagy hiányosságot a csomag átvételét követően észleli, haladéktalanul jeleznie kell ezt az eladó felé.
Amennyiben a vevő fogyasztó, számára szintén javasoljuk a fent említett eljárás betartását, mivel így megakadályozhatja az esetleges nehézségeket. Amennyiben a fogyasztó (vevő) az említett eljárást nem tartja be, joga a reklamáció érvényesítésére nem sérül.  

10. Jogérvényesítés hibás teljesítés esetén

A szerződő felek jogai és kötelességei a hibás teljesítésből következő jogérvényesítés tekintetében a hatályos jogszabályokban foglaltak (Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) az irányadók.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a vevő választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az eladóval közölni.

11. Reklamáció és árugarancia

Minden termékre 24 hónapos szavatossági idő érvényes. A szavatosság nem vonatkozik a normál elhasználódás (kopás) miatti károsodásra. A szavatossági feltételek, a hibás teljesítés és az irányadó eljárási rend, valamint a reklamáció menete a Panaszkezelés rendje megnevezésű dokumentumban kerül rögzítésre.

Vita esetén üzemeltető kiköti a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességét a jelen ÁSZF hatálya alatt álló fogyasztói jogvitákra. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ , cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.

12. Személyes adatok védelme

Az eladó a vevő felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete alapján, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésének értelmében (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban „Rendelet”, vagy GDPR”), a vásárló személyes adatainak feldolgozását illetően a szerződés teljesítése, a jelen szerződés megtárgyalása, valamint az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából az eladó különálló dokumentumban teljesíti.

13. Kézbesítés

A vevő tájékoztatása a felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre történik. A vevő által hibásan megadott adatokból eredő károkért eladó felelősségre nem vonható és vevő felé semmiféle kötelezettséggel nem tartozik.

14. Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételeket az eladó a weboldalon, továbbá a vevő részére a megrendelést követően küldött visszaigazolásban feltünteti. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit eladó egyoldalúan jogosult módosítani azzal, hogy felekre a megrendelés napján hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései kötelezően alkalmazandók. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén az info@parfimo.hu e-mail címen vevő jogosult igényelni az Általános Szerződési Feltételek megrendelés napján hatályos változatát. Jelen Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelés rendje dokumentumban feltüntetett reklamációra vonatkozó feltételek 2024. március 22-én lépnek hatályba.

Az Általános Szerződési Feltételek és a Panaszkezelés rendje dokumentum egyoldalú változtatásának jogát fenntartjuk.


Üzleti feltételek archívuma

Szállítás:
Fizetés:
Tanúsítványok:
Made with by PragueBest