Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a termékfigyelés szolgáltatással kapcsolatos értesítések küldése érdekében.

1. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az El nino parfum, s.r.o., bejegyzett székh. Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 25292285, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékben, ügyszám: C 13548 (a továbbiakban „Üzemeltető”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete alapján, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésének értelmében (a továbbiakban „Rendelet”) alapján a következő személyes adataimat kezelje:

2. Az e-mail címének kezelésére az Ön által kiválasztott termék ármozgásáról, elérhetőségének változásairól küldött értesítések céljából kerül sor.

3. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, pl. postai úton, e-mailben vagy az értesítésben lévő linkre kattintva. A hozzájárulás visszavonását követően az Ön által korábban megjelölt termék vonatkozásában az értesítések küldését megszüntetjük.

4. A személyes adatok kezelését az Üzemeltető végzi, aki az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

TLAP s.r.o., székh. č.p. 19 391 43 Běleč, statisztikai számjel: 28094433 webtárhely szolgáltató, cég

PragueBest s.r.o., székh. Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, staisztikai számjel: 257 70 438 weboldalak üzemeltetője, üzemeltető, cég

Esetleg más adatfeldolgozó cégek, amelyekkel az Üzemeltető rendesen szerződést köt az adatfeldolgozásról.

5. A Rendelet alapján az Önt megillető jogosultságok:

  • személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
  • tájékoztatást kérhet tőlünk személyes adatainak kezeléséről,
  • hozzáférést kérhet tőlünk az általunk kezelt személyes adatokhoz, kérheti azok módosítását , vagy ezen adatok kezelésének korlátozását,
  • kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését – a törlést az Üzemeltető elvégzi, amennyiben ez nem áll ellentmondásban a jogszabályokkal vagy az Üzemeltető jogos érdekeivel,
  • joga van az adatáthordozhatósághoz és jogosult másolatot kérni a feldolgozott személyes adatokról,
  • panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (weboldal: www.naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., mobil: +36 30 683 5969, +36 30 549 6838, tel: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá jogában áll élni a hatékony bírói jogorvoslat jogával, amennyiben a személyes adatainak kezelése a Rendelettel ellentmondásban, jogsértő módon valósult meg. 
Szállítás:
Fizetés:
Tanúsítványok:
Made with by PragueBest