Tegen szert vásárlási ajándékra L´Oréal Paris, Mixa, Garnier és Maybelline termékek vásárlásával!

Hozzájárulás hírlevelek küldéséhez (newsletter)

1. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az El nino parfum, s.r.o., bejegyzett székh. Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 25292285, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékben, ügyszám: C 13548 (a továbbiakban „Üzemeltető”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete alapján, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésének értelmében (a továbbiakban „Rendelet”) alapján a következő személyes adataimat dolgozza fel:

 

 • név
 • e-mail cím

2. Az e-mail cím üzleti és marketing kommunikáció céljából kerül kezelésre az adatbázisunkban.

A vezetéknév és a keresztnév a megszólítás, továbbá az üzleti és marketing kommunikáció tartalmának személyre szabása érdekében kerül kezelésre. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, pl. postai úton, e-mailben vagy az üzleti kommunikációban lévő leiratkozó linkre kattintva. A hozzájárulás visszavonása az üzleti és marketing célú kommunikáció megszüntetését eredményezi.

4. A személyes adatok kezelését az Üzemeltető végzi, az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • TLAP s.r.o., székh. č.p. 19 391 43 Běleč, statisztikai számjel: 28094433 webtárhely szolgáltató, cég
 • PragueBest s.r.o., székh. Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, staisztikai számjel: 257 70 438 weboldalak üzemeltetője, üzemeltető, cég
 • Esetleg más adatfeldolgozó cégek, amelyekkel az Üzemeltető rendesen szerződést köt az adatfeldolgozásról.

5. A Rendelet alapján az Önt megillető jogosultságok:

 • személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
 • tájékoztatást kérhet tőlünk személyes adatainak kezeléséről,
 • hozzáférést kérhet tőlünk az általunk kezelt személyes adatokhoz, kérheti azok módosítását , vagy ezen adatok kezelésének korlátozását,
 • kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését – a törlést az Üzemeltető elvégzi, amennyiben ez nem áll ellentmondásban a jogszabályokkal vagy az Üzemeltető jogos érdekeivel,
 • joga van az adatáthordozhatósághoz és jogosult másolatot kérni a feldolgozott személyes adatokról,
 • panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (weboldal: www.naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., mobil: +36 30 683 5969, +36 30 549 6838, tel: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail_ ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá jogában áll élni a hatékony bírói jogorvoslat jogával, amennyiben a személyes adatainak kezelése a Rendelettel ellentmondásban, jogsértő módon valósult meg.  
Szállítás:
Fizetés:
Tanúsítványok: