Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez – felhasználói regisztráció

 1. Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az El nino parfum, s.r.o., bejegyzett székh. Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 25292285, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékben, ügyszám: C 13548 (a továbbiakban „Üzemeltető”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete alapján, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésének értelmében (a továbbiakban „Rendelet”) a következő személyes adataimat kezelje:
 • vezetéknév, név
 • e-mail cím
 • cím és szállítási cím
 • születési dátum
 • telefonszám
 • cégnév
 • adószám
 • arckép (kizárólag a GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása alapján)
 1. A vezetéknév, a név, az e-mail cím, a születési dátum kezelésére és feldolgozására az Ön hozzájárulását követően kerülhet sor, és az adatfeldolgozás a felhasználói fiók létrehozásához, a rendelés teljesítéséhez és az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.
 2. A cím, a szállítási cím, a telefonszám, a cégnév, a statisztikai számjel, az adószám feldolgozása a számlázási adatok kitöltéséhez és a rendeléshez kapcsolódóan a vevővel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Az arckép feldolgozása a felhasználói profil ügyfél által kért módosításához szükséges és az ügyfél által önkéntesen rendelkezésre bocsátott.

A Facebook és Google fiókokból kapott információk feldolgozására a felhasználói fiókok összekötése érdekében, a regisztrációs adatok kitöltésénél kerül sor.

 1. A fent említett adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. A személyes adatok megadása önkéntes és az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, pl. e-mail vagy levél formájában az Üzemeltető kapcsolattartási adatainak felhasználásával. Ebben az esetben az Ön által megadott személyes adatokat töröljük.
 2. A személyes adatok kezelését az Üzemeltető végzi, az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 1. TLAP s.r.o., székh. č.p. 19 391 43 Běleč, statisztikai számjel: 28094433 webtárhely szolgáltató, cég
 2. PragueBest s.r.o., székh. Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, staisztikai számjel: 257 70 438 weboldalak üzemeltetője, üzemeltető, cég
 3. Esetleg más adatfeldolgozó cégek, amelyekkel az Üzemeltető rendesen szerződést köt az adatfeldolgozásról.
 1. A Rendelet alapján az Önt megillető jogosultságok:
 • személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
 • tájékoztatást kérhet tőlünk személyes adatainak kezeléséről,
 • hozzáférést kérhet tőlünk az általunk kezelt személyes adatokhoz, kérheti azok módosítását , vagy ezen adatok kezelésének korlátozását,
 • kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését – a törlést az Üzemeltető elvégzi, amennyiben ez nem áll ellentmondásban a jogszabályokkal vagy az Üzemeltető jogos érdekeivel,
 • joga van az adatáthordozhatósághoz és jogosult másolatot kérni a feldolgozott személyes adatokról,
 • panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (weboldal: www.naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., mobil: +36 30 683 5969, +36 30 549 6838, tel: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá jogában áll élni a hatékony bírói jogorvoslat jogával, amennyiben a személyes adatainak kezelése a Rendelettel ellentmondásban, jogsértő módon valósult meg.  
Szállítás:
Fizetés:
Tanúsítványok:
Made with by PragueBest